кратки стихотворения за цветница, оригинални пожелания за имен ден, песни за лазаров ден, пожелания за рожден ден

7.03.2011 г.

Майце си

Иванка Ботева е майка на Христо Ботев и на още 8 деца. Горда и силна духом жена, след смъртта на съпруга си през 1969 година с тежък труд издържа децата си. До края на живота си Христо Ботев запазва към нея най-дълбоки синовни чувства, нарича я своя "любов и вяра". От нея, която пеела няколкостотин народни песни, той се запознава с богатството и красотата на народното песенно творчество, обиква го и се учи от него. В "Майце си" мисълта на Ботев е напрегната, търсеща, чувствата силни и трагични. Поетът разкрива своите мечти и мисли, крушението на младежките си илюзии, противоречието между идеал и действителност. Далеч от близки и роднини, той се чувства самотен, навсякъде неговият поглед вижда робска неволя, гнет и безсилие. Страданието е мъжествено и по-късно се превръща в гневен протест.

Майце си

Ти ли си, мале, тъй жално пела,
ти ли си мене три годин клела,
та скитник ходя злочестен ази
и срещам това, що душа мрази?

Бащино ли съм пропил имане,
тебе ли покрих с дълбоки рани,
та мойта младост, мале, зелена
съхне и вехне люто язвена?!

Весел ме гледат мили другари,
че с тях наедно и аз се смея,
но те не знаят, че аз веч тлея,
че мойта младост слана попари!

Отде да знаят? Приятел нямам
да му разкрия що в душа тая;
кого аз любя и в какво вярвам -
мечти и мисли - от що страдая.

Освен теб, мале, никого нямам,
ти си за мене любов и вяра;
но тука вече не се надявам
тебе да любя: сърце догаря!

Много аз, мале, много мечтаях
щастие, слава да видим двама,
сила усещах - що не желаях?
Но за вси желби приготви яма!

Една сал клета, една остана:
в прегръдки твои мили да падна,
та туй сърце младо, таз душа страдна
да се оплачат тебе горкана...

Баща и сестра и братя мили
аз да прегърна искам без злоба,
пък тогаз нека измръзнат жили,
пък тогаз нека изгния в гроба!

Христо Ботев, 1867 година

Други стихотворения за майката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар