Оригинални пожелания за рожден ден

пожелания за рожден ден за жена, абитуриенти и дипломиране

20.04.2014 г.

Болести подлежащи на ТЕЛК

   Експертизата на трайната нетрудоспособност се извършва от трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК) и Централната трудово-експертна лекарска комисия (ЦТЕЛК).
   При самия процес се установява вида и степента на загубената трудоспособност, както и за какъв срок, каква е началната дата на нейното настъпването, причините за нея. След това се дават насоки за трудова рехабилитация и се посочват условията на труда, при които инвалидът не може и не трябва да работи.
   В последно време има голям интерес към списък с болестите подлежащи на ТЕЛК. Всъщност истината е, че такъв списък няма. За всяко едно заболяване, може да се подаде молба за решение от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия), ако то причинява неработоспособност или намалена работоспособност.
   Но има списък с трайни, невъзвратими и прогресиращи страдания (недъзи), при които групата инвалидност се определя пожизнено съгласно чл. 46 от Закона за пенсиите
(Загл. доп., бр. 7 от 1995 г.), а именно:

                                           Първа група инвалидност
1. Ампутация на двата горни крайника над нивото на карпо-метакарпалните стави.
2. Ампутация на горен крайник на различна височина и пълна дефинитивна парализа на долен крайник.
3. Анкилоза на двете лакътни стави в екстензия под ъгъл, по-малък от 30°, или във флексия под ъгъл, по-голям от 120°.
4. Ампутация на двете бедра.
5. Ампутация на двете подбедрици с анкилоза или рязко изразена контрактура на коленните стави.
6. Ампутация на бедро и ампутация на подбедрица на другия крак.
7. Анкилоза на двете тазобедрени стави.
8. Необратими дефекти и увреждания на двата горни крайника, довели до пълна загуба на манипулативната дейност.
9. Ампутация на бедро и пълна загуба на манипулативната дейност на един горен крайник.
10. Необратими дефекти и увреждания на долните крайници, довели до обездвижването им.
11. Необратими дефекти и увреждания на левите или десните крайници, довели до обездвижването им.
12. Необратими, тежко изразени говорни и други разстройства на висшите корови функции, интелектуално-мнестични нарушения и тазово-резервоарни нарушения с неврологичен произход.
13. Необратим, средно изразен двигателен дефицит на четирите крайника с неврологичен произход.
14. Дълбока деменция при органични мозъчни заболявания.
15. Олигофрения:
А. Дълбока олигофрения (идиотия);
В. Тежка олигофрения (тежка имбецилност).
16. Трайна и дълбока промяна на личността при шизофрения или епилепсия.
17. Терминална бъбречна недостатъчност на хрониохемодиализа.
18. Пълна или практическа дефинитивна слепота на двете очи или зрителна острота на по-добре виждащото око не повече от 0,04, при невъзможност за коригиране или концентрично стеснение на зрителното поле до 10°.
19. Карцином на ларинкса - след тотална ларингоектомия с метастази и рецидив.

Втора група инвалидност
20. (Изм., ДВ, бр. 7 от 1995 г.) Ампутация на горен крайник проксимално от средната трета на предмишницата.
21. Ампутация на бедрото на различни нива, включително дезартикулация на тазобедрената става.
22. Ампутация на подбедрицата, с нефункционален чукан поради анкилоза и контрактура на коляното с ъгъл, по-голям от 30°.
23. (Изм., ДВ, бр. 7 от 1995 г.) Анкилоза на двете коленни стави.
24. Контрактури на тазобедрените стави с начална стойност 45° и обем на флексия до 30°, измерени по метода на Томас, неподлежащи на оперативна корекция. 25. Двустранно ендопротезирани тазобедрени стави.
26. Дефинитивен анус претернатуралис, включително анус-уро-претер и дефинитивни коло-илео-уретеро стоми.
27. Траен, леко изразен двигателен дефицит на четирите крайника с неврологичен произход.
28. Траен, средно изразен двигателен дефицит на горните или долните, левите или десните крайници с неврологичен произход.
29. Необратими дефекти и увреждания на един крайник, довели до обездвижването му.
30. Траен, много тежък двигателен дефицит на двете ходила с неврологичен произход.
31. Необратими, средно изразени говорни и други разстройства на висшите корови функции, интелектуално-мнестични и тазово-резервоарни нарушения с неврологичен произход.
32. Дефинитивно намаление на зрителната острота в по-добре виждащото око от 0,04 до 0,09, с поносима корекция или концентрично стеснение на зрителното поле над 10° до 20°.
33. Карцином на ларинкса - състояние след ларингоектомия без метастази и рецидив.
34. Глухонемота (от 65 до 100 децибела) без възможност за протезиране.
35. Глухота с олигофрения.
Трета група инвалидност
36. Ампутация на четири пръста на едната ръка в проксималната (основна) фаланга без палеца или на три пръста, включително и палеца.
37. Дезартикулация на палеца и показалеца през метакарпо-фалангеалните стави на една ръка или на двата палеца. 38. Ампутация на три пръста на едната ръка заедно с част от метакарпалните кости.
39. (Доп., ДВ, бр. 7 от 1995 г.) Ампутации на пръстите на ръката, проведени не на определените нива, с нефункционални остатъци от съседните фаланги, не по-големи от 5 мм.
39а. (Нова, ДВ, бр. 7 от 1995 г.) Ампутация на горен крайник до проксималната трета на предмишницата.
40. Сколиози с над 30° отклонение от основната ос без дихателна недостатъчност, но с налична статична декомпенсация.
41. (Изм., ДВ, бр. 7 от 1995 г.) Анкилоза на две и повече несиметрични големи стави на крайниците.
42. Едностранно ендопротезирана тазобедрена става.
43. Анкилоза или рязко изразена контрактура на всички интерфалангеални и метакарпо-фалангеални стави на четири пръста на една ръка с изключение на палеца или на три пръста, включително и палеца.
44. Лъжлива става на раменната кост или на двете кости на предмишницата при общи и местни противопоказания за оперативно лечение.
45. Анкилоза или рязко изразена контрактура на лакътната става под ъгъл, по-малък от 30° или по-голям от 120°.
46. Дефинитивна флексия на предмишницата в крайна пронация или в крайна супинация.
47. Халтава раменна или лакътна става с абнормни пасивни движения и без активни движения.
48. Анкилоза на раменната става в аддукция повече от 10° или абдукция повече от 45° или ретропозиция повече от 15°.
49. Ампутация на един крак от метатарзалните кости до проксималната трета на подбедрицата при запазени възможности за протезиране.
50. Деформация на стъпалото в положение на принудителна флексия - дорзална 5° и повече или плантарна 30° и повече.
51. Лъжлива става на бедрената кост или тибията при общи и местни противопоказания за оперативно лечение.
52. Халтава тазобедрена става с абнормни пасивни движения и без активни движения.
53. Анкилоза или рязко изразена контрактура на тазобедрена става.
54. Анкилоза на колянна става във флексия под ъгъл, по-голям от 20°.
55. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда до 30°, или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 50°.
56. Дефекти на челюстите и твърдото небце, ако протезирането не осигурява дъвкане.
57. Скъсяване на долен крайник анатомично или функционално със 7 и повече сантиметра. 58. Чуждо тяло в мозъчното вещество с неврологичен дефицит.
59. Дефект на черепните кости със или без покритие на дефекта, установен рентгенологично, с неврологичен дефицит.
60. Траен тежък двигателен дефицит на китката (със засягане на трите нерва), изключващ я от възможност за манипулация.
61. Траен много тежък двигателен дефицит на ходилото или подбедрицата с остатъчни нищожни движения с неврологичен произход.
62. Значително изразена деформация на гръдния кош, довела до развитие на дихателна недостатъчност II степен.
63. Състояние след пулмонектомия.
64. Нанизъм - ръст под 130 см за мъже и под 120 см за жени.
65. Едностранна абулбия, атрофия или субатрофия на очната ябълка.
66. Дефинитивна пълна слепота или намаление на зрителната острота на едното око, ненадвишаваща 0,04, при невъзможност за коригиране или стеснение на зрителното поле до 7°.
67. Дефинитивна пълна или практическа глухота (слухова загуба на по-добре чуващото ухо под 60 децибела, с лош социален контакт при слухопротезиране).

16.03.2013 г.

НОИ 2013

Вече има изпълнители по дейността на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2013 година. Ето ги и тях:
1. “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София:

 • Хотел "Дружба", гр. Банкя;
 • Хотел "Дружба 2", гр. Банкя;
 • Хотел "Констанция", в. Костенец;
 • Хотел "Калина", к.к. Боровец;
 • Балнеохотел "Стряма", гр. Баня;
 • Балнеохотел "Гергана", гр. Хисар;
 • Балнеохотел "Свети Мина”, Бургаски минерални бани;
 • Почивна станция "Свети Мина - 2", Бургаски минерални бани;
 • Почивна станция "Жива вода", к. Сливенски минерални бани;
 • Балнеохотел "Велинград", гр. Велинград;
 • Балнеохотел "Тинтява", гр. Вършец;
 • Вила "Тинтява 2", гр. Вършец;
 • Хотел "Люляци" , к. Люляци, гр. Габрово;
 • Климато-балнеолечебен хотел "Павел баня", гр. Павел баня;
 • Балнеохотел "Загоре", к. Старозагорски минерални бани;
 • Балнеохотел "Роза", гр. Стрелча;
 • Хотел "Здравец", гр. Тетевен;
 • Хотел "Диана", парк Родопи, гр. Пловдив.
2. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София:
 • Филиал "Банкя";
 • филиал "Нареченски бани";
 • филиал "Павел баня";
 • филиал "Поморие";
 • филиал "Сандански";
 • филиал "Кюстендил";
 • филиал "Момин проход";
 • филиал "Овча могила";
 • филиал "Велинград";
 • филиал "Хисар";
 • филиал "Баня", Карловско;
 • филиал "Баните";
 • филиал "Свети Мина".
3. Военномедицинска академия, гр. София:
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Хисаря;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Банкя;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, гр. Поморие.
4. Медицински институт на Министерство на вътрешните работи, гр. София:
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал Хисар;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал Банкя;
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал Варна.
5. “Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД;
6. “Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД;
7. Специализирана болница за рехабилитация “Здраве” ЕАД, гр.Банкя;
8. “Специализирана болница за рехабилитация – Варна” АД;
9. “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД;
10. “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД;
11. Специализирана болница за рехабилитация “Стайков и фамилия” ЕООД;
12. “Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД;
13. “Специализирана болница за рехабилитация Мари” ЕООД;
14. Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация - ЕАД;
15. Специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина - "Димина" ООД.